Moto for YO
Yo Electron ER

, , 81 kgs
Ex-showroom, Mumbai

36,937
Yo Xplor

, , 91 kgs
Ex-showroom, Mumbai

38,978
Yo Spark

, , 114 kgs
Ex-showroom, Mumbai

46,594
Yo EXL

, , 115 kgs
Ex-showroom, Mumbai

50,171